Salus Qualitas Consulting Oy:n Heidi ja Marjut

Salus Qualitas Consulting Oy

Salus Qualitas Consulting Oy on helmikuussa 2013 perustettu pienyritys. Yrityksen taustalla ovat Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela. Tuotamme osaamiseemme pohjautuvia palveluita, jotka on suunniteltu yritysmaailman pienimmille; yksin- ja pienyrittäjille, jotka usein saattavat jäädä palvelukonseptien ulkopuolelle.

Yrityksemme palveluihin kuuluvat kustannustehokkaat ja asiakkaan kanssa yhdessä toteutettavat työkalut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen, kuten esimerkiksi laatujärjestelmät, laatupassit, turvallisuusjärjestelmät sekä monipuolinen koulutus ja auditointi.

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme viranomaisvaatimuksien täyttämisessä, kuten esimerkiksi työsuojelussa, työturvallisuudessa ja omavalvonnan eri osa-alueissa, kuten tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma-asioissa. Ohjaamme vaatimustenmukaisen dokumentaation laatimisessa ja autamme säännöllisen päivitysrytmin toteuttamisessa.

SQM-TOIMI® auttaa pienyrittäjää

Tuotamme omaa SQM-TOIMI® -ohjelmistoa, joka auttaa yksin- ja pienyrittäjää muistinvaraisten asioiden hoitamisessa, hallinnollisten asioiden automatisoinnissa, tietojen turvaamisessa ja ajanhallinnassa. SQM-TOIMI® on kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöity toimintajärjestelmä, joka palvelee kaikkien toimialojen yrityksiä. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille olemme suunnitelleet järjestelmään erillisen osion, jossa yritykset voivat tehdä asiakasraportointia ja omavalvontaa.

Kohderyhmiämme ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan eri toimijat. Työhistoriamme ulottuu sosiaali- ja terveysalaan, valmistavaan teollisuuteen, öljyteollisuuteen ja koulutusalaan. Monipuolisen kokemuksemme ansiosta voimme muokata palvelumme ketterästi eri toimialojen tarpeita vastaaviksi.

Olemme sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmätuottaja, ja löydät meidät Valviran ylläpitämästä palveluntuottajarekisteristä.

Yhteystiedot: