Salus Qualitas Consulting Oy:n Heidi ja Marjut

SQC Oy on tukenasi sote-alan muutoksissa

Salus Qualitas Consulting Oy on kumppanisi, kun organisaatiossasi tarvitaan koulutusta tai neuvontaa esimerkiksi aihealueista

 • sote-yritysten asiakastietojärjestelmät
 • potilastietojärjestelmät
 • Kanta-palveluiden käyttöönotto ja tietojen siirto Kanta-palveluihin
 • omavalvonta
 • tietosuoja ja tietoturva
 • laadunhallinta sekä
 • sosiaalialan henkilöstön kirjaamisen käytännöt.

Yrityksemme palveluihin kuuluvat kustannustehokkaat ja asiakkaan tarpeisiin muokatut ja mitoitetut työkalut tietosuojaan, tietoturvaan sekä laatu- ja ympäristöjohtamiseen, kuten esimerkiksi laatujärjestelmät, laatupassit sekä monipuolinen koulutus ja auditointi.

Verkkokoulutuksissamme sotetraining.fi -sivuilla koulutamme asiakkaitamme aihealueilla

 • laatu
 • tietosuoja ja tietoturva
 • kirjaaminen sekä
 • Kanta-palvelut

Neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme viranomaisvaatimuksien täyttämisessä, esimerkiksi tietosuojassa, asiakasturvallisuudessa sekä omavalvonnan eri osa-alueissa kuten tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma-asioissa. Ohjaamme vaatimustenmukaisen dokumentaation laatimisessa ja autamme säännöllisen päivitysrytmin toteuttamisessa.

Etäpalveluiden lisäksi toteutamme myös henkilökohtaisia, organisaatioiden omiin tarpeisiin räätälöityä koulutusta ja neuvontaa, joten jos kaipaatte ennemminkin perinteistä koulutusta, tiedustele meiltä ihmeessä räätälöintimahdollisuutta!

SQM-TOIMI® auttaa pienyrittäjää

Tuotamme omaa SQM-TOIMI® -ohjelmistoa, joka auttaa yksin- ja pienyrittäjää muistinvaraisten asioiden hoitamisessa, hallinnollisten asioiden automatisoinnissa, tietojen turvaamisessa ja ajanhallinnassa. SQM-TOIMI® on kunkin asiakkaan tarpeisiin räätälöity toimintajärjestelmä, joka palvelee kaikkien toimialojen yrityksiä.

Sosiaali- ja terveysalan palvelunantajat voivat rakentaa SQM-TOIMI- järjestelmään omavalvontaohjelman ja rekisterin omavalvontaohjelman huomioille ja kehittämistoimille. Tätä edellytetään palveluntuottajilta, jotka tuottavat palveluita hyvinvointialueille.

Salus Qualitas Consulting Oy

Salus Qualitas Consulting Oy on helmikuussa 2013 perustettu pienyritys. Yrityksen taustalla ovat Heidi Ilmonen ja Marjut Jokela. Tuotamme osaamiseemme pohjautuvia palveluita, jotka on suunniteltu yritysmaailman pienimmille; yksin- ja pienyrittäjille, jotka usein saattavat jäädä palvelukonseptien ulkopuolelle.

Yhteystiedot:

Huomaa muuttuneet sähköpostiosoitteemme!